Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή το Ινστιτούτο «ΕΥΝΟΜΙΑ»  δέχθηκε την απαντητική επιστολή του αξιότιμου υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας κ. Νικολάου Παναγιωτόπουλου, στο αίτημα μας, που υποβλήθηκε από κοινού με τους “Πτολεμαίους Μακεδόνες”,  να μελετηθεί η  «απόδοση των δεουσών τιμών τόσο στον πρωτεργάτη της απελευθέρωσης της Μακεδονικής γης, Παύλο Μελά, όσο και στους εννέα (9) Αξιωματικούς που έδωσαν τη ζωή τους στον Μακεδονικό Αγώνα, Ανθυπολοχαγό Σαραντέλο ή Τέλο Αγαπηνό (καπετάν Άγρα), Ανθυπολοχαγό Βλαχάκη Αντώνιο (Νάκη Λίτσα), Ανθυπολοχαγό Λυμπερόπουλο Μαρίνο (καπετάν Κρόμπα), Λοχαγό Μωραϊτη Μιχαήλ (καπετάν Κόδρο), Ανθυπολοχαγό Φραγκόπουλο Σπυρίδωνα (καπετάν Ζόγρας) Ανθυπολοχαγό Ισοτάκο Νικόλαο (καπετάν Τέρμα) Ανθυπολοχαγό Παπαδά Ζαχαρία (καπετάν Φούφα), Ανθυπίλαρχο Πραντούνα Χρήστο (καπετάν Καψάλη) και Υπολοχαγό Παπαδόπουλο Γεώργιο (καπετάν Νικηφόρο), και να τους αποδοθεί τιμητικά ο ανώτατος στρατιωτικός βαθμός και το ανώτερο παράσημο», και το οποίο έθεσε ο ΥΕΘΑ σε αναμονή υλοποίησης. (Η επιστολή μας  εδώ )

Εξαίροντας, τιμώντας και αναγνωρίζοντας την προσφορά των Μακεδονομάχων, ο υπουργός ΥΕΘΑ με την επιστολή του, χαιρετίζει πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, οι οποίες επικαιροποιούν το εθνικό ιδεώδες και αναδεικνύουν την συνέχεια του στο Σήμερα, όπως αυτές του Ινστιτούτου μας, που προσδιορίζονται από το  καταστατικό του. 

Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής του υπουργού κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου έχεις ως εξής: