Η Ευνομία από κοινού με τους “Πτολεμαίους Μακεδόνες” ενόψει της αυριανής επετείου των 116 ετών από τον ηρωικό θάνατο του Παύλου Μελά, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας,  προκειμένου να ενεργήσει για την απόδοση των δεουσών τιμών τόσο στον πρωτεργάτη της απελευθέρωσης της Μακεδονικής γής, Παύλο Μελά  όσο και στους 9 αξιωματικούς που εδωσαν την ζωή τους στον Μακεδονικό αγώνα, Ανθυπολοχαγό Σαραντέλο ή Τέλο Αγαπηνό (καπετάν Άγρα), Ανθυπολοχαγό Βλαχάκη Αντώνιο (Νάκης Λίτσας), Ανθυπολοχαγό Λυμπερόπουλο Μαρίνο (καπετάν Κρόμπα), Λοχαγό Μωραΐτη Μιχαήλ (καπετάν Κόδρο), Ανθυπολοχαγό Φραγκόπουλο Σπυρίδων (καπετάν Ζόγρας), Ανθυπολοχαγό Τσοτάκο Νικόλαο (καπετάν Γέρμας), Ανθυπολοχαγό Παπαδά Ζαχαρία (καπετάν Φούφα), Ανθυπίλαρχο Πραντούνα Χρήστο (καπετάν Καψάλη) και Υπολοχαγό Παπαδόπουλο Γεώργιο (καπετάν Νικηφόρο) και να απονείμει σ΄αυτούς τιμητικά τον ανώτατο στρατιωτικό βαθμό και το ανώτερο παράσημο

Το κείμενο της επιστολής είναι το ακόλουθο

Επιστολή προς Υπουργό Εθνικής Άμυνας