Αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των δανειοληπτών chf που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη επήλθε μετά την καταγγελία της Ευνομίας και πλέον εντάσσονται στο κρατικό πρόγραμμα επιδότησης των δόσεων  (πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ)

Ειδικότερα:

Μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και, μάλιστα, εκείνη που έχει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων σε ελβετικό φράγκο, μονομερώς και αυτοβούλως, είχε εξαιρέσει από την επιδότηση των δανείων εκείνους τους δανειολήπτες που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Πρόκειται για τη Eurobank, η οποία υποχρεώθηκε να συμμορφωθεί στο νόμο και να εντάξει στο πρόγραμμα στήριξης των πληττόμενων από την νόσο Covid19, τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο  ανεξάρτητα, εάν έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Με σημερινή ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της, η συγκεκριμένη Τράπεζα αναγκάστηκε να συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών, τους οποίους είχε εξαιρέσει από την ένταξη τους στο κρατικό πρόγραμμα στήριξης τους, εάν είχαν ασκήσει προσφυγές ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η εξαίρεση αυτή , η οποία απέκλειε, από τον πρόγραμμα επιδότηση δόσεων, δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες, αποκαλύφθηκε από το Επιστημονικό Ινστιτούτο «Ευνομία».

Ειδικότερα, η Ευνομία,  απέστειλε επιστολή – καταγγελία κατά της Eurobank προς τους:

Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη Άδωνη, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Παν.Σταμπουλίδη, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φ.Κουρμούση,, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Ιωάννη Στουρνάρα, Συνήγορο του Καταναλωτή, κ. Ελευθ. Ζαγορίτη , Συνήγορο του Πολίτη, κ. Ανδρέα Ποττάκη.

Η καταγγελία αφορούσε ανακοίνωση της συγκεκριμένης Τράπεζας, σύμφωνα με την οποία με απόφαση μονομερή και ανεξάρτητη από τη βούληση του νομοθέτη εξαιρούσε <της κρατικής επιδοτήσεως τα δάνεια σε ξένο νόμισμα για τα οποία έχει ασκηθεί αγωγή κατά της τράπεζας> .

Ρητά επεσήμανε μάλιστα στην ανακοίνωση της, ότι η εξαίρεση αυτή τίθεται από την ίδια την τράπεζα και όχι τον νομοθέτη.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της καταγγελίας,  η εξαίρεση αυτής της κατηγορίας δανειοληπτών θα οδηγούσε <χιλιάδες δανειολήπτες, που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, να «πιεστούν» ή να αναγκαστούν να παραιτηθούν από τις ασκηθείσες αγωγές και τα ασκηθέντα ένδικα μέσα, εάν βρίσκονται σε δευτεροβάθμιο ή ακυρωτικό στάδιο, προκειμένου να ανταποκριθούν στις δυσβάστακτες υποχρεώσεις τους λαμβάνοντας την κρατική επιδότηση.>

Ακόμη επισημάνθηκε ότι < η αυτόβουλη ενέργεια της Τράπεζας να εξαιρέσει τους εν λόγω πληττόμενους δανειολήπτες από την κρατική αρωγή, αντίκειται πρωτίστως στην βούληση του νομοθέτη (ν. 4717/2020) που στάθμισε και διαφύλαξε την συμβατική ισορροπία των μερών.> Ενώ, επιπροσθέτως, <συνιστά συμπεριφορά καταχρηστική, ως αντίθετη στα χρηστά συναλλακτικά ήθη καθιστώντας τον τιθέμενο αυθαιρέτως από την ίδια, όρο, άκυρο.>

Ολόκληρο το κείμενο της καταγγελίας της Ευνομίας εδώ

Σήμερα, έξι ημέρες μετά την καταγγελία, και τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης από ΜΜΕ  η εν λόγω τράπεζα έχει αποσύρει την αυθαίρετη και ακατανόητη εξαίρεση που αυτοβούλως έθεσε εις βάρος των ως άνω δανειοληπτών ελβετικού φράγκου. Ο σχετικός όρος της μη προσφυγής των δανειοληπτών στα δικαστήρια, απαλείφθηκε και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι στις διατάξεις του νόμου περί επιδοτήσεων των δόσεων

«υπάγονται τα πάσης φύσεως δάνεια, σε ευρώ ή αλλοδαπό νόμισμα. Σύμφωνα με την πρακτική της τράπεζας είναι αδιάφορο αν έχει υπάρξει σχετική ρύθμιση του δανείου ή εκκρεμεί αγωγή ή άλλο ένδικο βοήθημα ατομικής ή συλλογικής φύσεως με το οποίο αμφισβητείται η εγκυρότητα του δανείου ή όρων αυτού» 

εντάσσοντας μάλιστα όλα τα δάνεια (ευρώ και αλλοδαπό νόμισμα), για τα οποία οι δανειολήπτες έχουν προσφύγει στην δικαιοσύνη αμφισβητώντας την εγκυρότητα του δανείου ή όρων αυτού.

Η δημοσιοποίηση της σοβαρής αυτής καταγγελίας έλαβε χώρα από την Αντιπρόεδρο της Ευνομίας, νομικό κα Αριάδνη Νούκα την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020  στην εκπομπή της ΕΡΤ1 “ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ” με την συνδρομή των δημοσιογράφων κας Ηρώ Ράντου και κου. Κοτταρίδη Δημήτριου 

Σε συνέχεια της σημαντικής αυτής εξέλιξης αναμένουμε και  την (αιτηθείσα) ενημέρωση μας  από τα ανωτέρω θεσμικά όργανα  ως προς τις ενέργειες που προέβησαν   για την αποκατάσταση της έννομης τάξης και κυρίως των ενεργειών τους για την αποτροπή μελλοντικών συναφών ζημιογόνων εις βάρος των δανειοληπτών (εν γένει) γεγονότων,