Tην Παρασκευή 28-8-2020 η Ευνομία απέστειλε στους

 • Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γεωργιάδη Άδωνη
 • Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Σταμπουλίδη Παναγιώτη
 • Ειδικό Γραμματεά Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Κουρμούση Φώτιο
 • Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Ιωάννη Στουρνάρα
 • Συνήγορο του Καταναλωτή, κ. Ζαγορίτη Ελευθέριο
 • Συνήγορο του Πολίτη, κ. Ποττάκη Ανδρέα

καταγγελία κατά της Τράπεζας Εurobank αναφορικά με την εφαρμογή του ν. 4717/2020 , η οποία παρεμποδίζει την υπαγωγή στον νόμο των πληττόμενων από την νόσο Covid19 δανειοληπτών ελβετικού φράγκου που έχουν ασκήσει αγωγή κατά της τράπεζας θέτοντας αυτοβούλως ως όρο υπαγωγής την «μη άσκηση αγωγής», προκειμένου να επιληφθούν του θέματος και να προβούν επειγόντως στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί η έννομη τάξη και η επιβαρυντική διάκριση εις βάρος των εν λόγω δανειοληπτών και να αποτραπούν στο μέλλον συναφείς συμπεριφορές και ενέργειες   .

Το κείμενο της καταγγελίας είναι το ακόλουθο :

Προς

 

 • Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γεωργιάδη Άδωνη
 • Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Σταμπουλίδη Παναγιώτη
 • Ειδικό Γραμματεά Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Κουρμούση Φώτιο

 

 • Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Ιωάννη Στουρνάρα

 

 • Συνήγορο του Καταναλωτή, κ. Ζαγορίτη Ελευθέριο                                                         
 • Συνήγορο του Πολίτη, κ. Ποττάκη Ανδρέα

 

                 Αθήνα 28 Αυγούστου 2020

 

                                                          ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

κατά της Τράπεζας Εurobank ως προς την εφαρμογή του ν. 4717/2020

 

      Οπως γνωρίζετε, η Πολιτεία στηρίζοντας έμπρακτα τους δανειολήπτες που επλήγησαν από την πανδημία της νόσου Covid19 παρενέβη νομοθετικά και θέσπισε το πρόγραμμα του Ελληνικού Δημοσίου για επιδότηση των δόσεων δανείων, με προσημείωση ή υποθήκη της κύριας κατοικίας τους, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον νόμο 4717/2020.

     Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση ο νομοθέτης στόχευσε στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και γενικότερα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής λαμβάνοντας υπόψη, ότι οι οικονομικές δυνατότητες των πολιτών δεν είναι οι ίδιες και ότι η λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και η παροχή οικονομικών διευκολύνσεων για την περαιτέρω στήριξη φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της οικονομίας και πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας είναι καταλυτικής σημασίας για την κοινωνική συνοχή, αναδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κρατική ευθύνη.

     Με το πλέγμα των διατάξεων του ν.4717/2020 εισήχθη ένα πρόγραμμα υποστήριξης, μέσω της συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία, για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 με διεύρυνση της έννοιας των πληγέντων, ώστε να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από τους δανειολήπτες, ακόμα και όσοι δεν έχουν πληγεί οι ίδιοι, αλλά άμεσο μέλος της οικογένειάς τους, λόγω του γεγονότος, ότι όλη η οικογένεια λογίζεται πληγείσα.

     Ήδη, όλες οι τράπεζες συμμετέχουν στην διαχείριση του εν λόγω προγράμματος, ενημερώνοντας ενδελεχώς τους πληττόμενους δανειολήπτες πελάτες τους, στους οικείους επίσημους διαδικτυακούς τους τόπους.

     Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε μετά και από καταγγελίες μελών μας, ότι αναφορικά με τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου η Τράπεζα Eurobank εξαιρεί τους δανειολήπτες που άσκησαν αγωγή εναντίον της.

     Eιδικότερα, όπως προκύπτει, από τον επίσημο ιστότοπο της τράπεζας Eurobank (στο link   https://www.eurobank.gr/el/covid-19/metra-stiriksis/epidotisi-doseon) και ειδικότερα στο τμήμα που τιτλοφορείται «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ», παρατίθονται τα κριτήρια που θέτει ο νόμος 4717/2020 για την υπαγωγή πληττόμενου στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς και οι εξαιρέσεις, ήτοι ποιες δανειακές υποχρεώσεις εκ συμβάσεων δεν υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις. Στην περίπτωση υπ΄αριθμόν 3 των εξαιρέσεων, προβλέπεται ότι, τα δάνεια σε ξένο νόμισμα για τα οποία έχει ασκηθεί αγωγή κατά της τράπεζας εξαιρούνται της κρατικής επιδοτήσεως. Μάλιστα επισημαίνεται ότι η εξαίρεση αυτή τίθεται από την ίδια την τράπεζα και όχι τον νομοθέτη.

      Για του λόγου το αληθές παραθέτουμε φωτογραφική αποτύπωση από τον επίσημο ιστότοπο της Τράπεζας:

     Σημειωτέον ότι, σε σχετική έρευνα μας, εάν και οι λοιπές τράπεζες θέτουν την συγκεκριμένη εξαίρεση για τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου, διαπιστώσαμε ότι η τράπεζα Eurobank είναι η μοναδική τράπεζα που εμποδίζει την κρατική αρωγή σ΄αυτήν την κατηγορία δανειοληπτών παρά την βούληση του νομοθέτη να μην εξαιρεθούν και να συμπεριληφθούν, ως πληγέντες, στα προστατευόμενα πρόσωπα.

     Προκειμένου δε, να αξιολογηθεί η συμπεριφορά αυτή, αναφέρουμε ότι, κατ’ αυτόν τρόπο χιλιάδες δανειολήπτες, που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα «πιεστούν» ή θα αναγκαστούν να παραιτηθούν από τις ασκηθείσες αγωγές και τα ασκηθέντα ένδικα μέσα, εάν βρίσκονται σε δευτεροβάθμιο ή ακυρωτικό στάδιο, προκειμένου να ανταποκριθούν στις δυσβάστακτες υποχρεώσεις τους λαμβάνοντας την κρατική επιδότηση.

     Πέρα από την κριτική που θα μπορουσε ευλόγως να ασκηθεί για την επιλογή αυτή της τράπεζας από ηθικής απόψεως, η αυτόβουλη ενέργεια της να εξαιρέσει τους εν λόγω πληττόμενους δανειολήπτες από την κρατική αρωγή, αντίκειται πρωτίστως στην βούληση του νομοθέτη (ν. 4717/2020) που στάθμισε και διαφύλαξε την συμβατική ισορροπία των μερών. Επιπρόσθετα, συνιστά συμπεριφορά καταχρηστική, ως αντίθετη στα χρηστά συναλλακτικά ήθη καθιστώντας τον τιθέμενο αυθαιρέτως από την ίδια, όρο, άκυρο.

     Η τράπεζα ΄μ΄αυτόν τον τρόπο καταδεικνύει, ότι αδιαφορεί για τις καταστροφικές οικονομικές συνέπειες και την εν γένει ανεπανόρθωτη ζημία των πληττόμενων δανειοληπτών που μετά βεβαιότητας θα προκληθεί. Προκαλεί την δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, δεδομένου ότι, σημαντικός αριθμός των προαναφερόμενων δανειοληπτών διατηρούν εξυπηρετούμενα δάνεια. Καταδεικνύει ταυτόχρονα, ότι αποστρέφεται το δικαίωμα των πελατών της να αιτηθούν ένδικη προστασία.  

     Ως νομίμως αναγνωρισμένο Σωματείο από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Ελλάδος, τηρώντας τις καταστατικές μας υποχρεώσεις μας για την έμπρακτη στήριξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μελών μας καταγγέλουμε την ανωτέρω αντικείμενη στον νόμο και ταυτόχρονα καταχρηστική συμπεριφορά της τράπεζας Eurobank, η οποία διαταράσσει την έννομη τάξη και καταλύει τις εύλογες προσδοκίες των ως άνω πληττόμενων από την πανδημία Covid19 δανειοληπτών ελβετικού φράγκου και αιτούμαστε να προβείτε επειγόντως -λόγω της εξαιρετικά σύντομης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον νόμο- στις δέουσες ενέργειες για την αποκατάσταση της έννομης τάξης και σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της συμβατικής ισορροπίας, καθώς και στις δέουσες ενέργειες προς αποτροπή μελλοντικών συναφών ζημιογόνων γεγονότων και επιπροσθέτως να μας παρέχετε άμεση ενημέρωση των σχετικών ενεργειών σας.      

 

Ο Πρόεδρος                                                                 Η Αντιπρόεδρος

 

Λάκης Κομνηνός                                                           Νούκα Αριάδνη