Επιστολή – καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων απέστειλε η Ευνομία κατόπιν δημοσιευμάτων που ανέφεραν την δέσμευση υγειονομικού υλικού που προοριζόταν για τη κάλυψη άμεσων αναγκών της Ελλάδος εκ μέρους των Γερμανικών Αρχών.

Η επιστολή απεστάλη την  4-4-2020 και έχει το ακόλουθο περιεχόμενο.

Προς

κα. Κυριακίδου Στέλλα

Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων

Αθήνα 03-04-2020

Αξιότιμη Επίτροπε,

Kαταρχήν αισθανόμαστε την ανάγκη να σας συγχαρούμε για τις ενέργειες και την αποφασιστική σας δράση για την αντιμετώπιση της έξαρση της νόσου COVID-19 με την ενίσχυση των τομέων της δημόσιας υγείας, την κινητοποίηση σας προς παροχή στήριξης και βοήθειας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης, τις καταβαλλόμενες προσπάθειες σας για τον περιορισμό της διασποράς του ιού καθώς και τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,.

Όπως πολύ εύστοχα έχετε επισημάνει «Όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση του κορονοϊού. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών θα αποβεί σωτήρια. Η αλληλεγγύη σώζει ζωές.»

Δυστυχώς, όμως το ιδεώδες της αλληλεγγύης, αυτές τις κρίσιμες ώρες, προφανώς δεν εμπνέει όλα τα κράτη – μέλη της Ένωσης.

Ως αναγνωρισμένο Σωματείο από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Ελλάδος με την επωνυμία Ινστιτούτο Οικονομικής – Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Ελληνισμού (ΕΥΝΟΜΙΑ), τηρώντας τις υποχρεώσεις μας, όπως αυτές καθορίζονται από τον καταστατικό μας σκοπό, απευθυνόμαστε σ εσάς για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα.

Στην χώρα μας έχουν έρθει στο φώς της δημοσιότητας, καταγγελίες βάσει των οποίων υγειονομικό υλικό που προορίζεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες στην Ελλάδα λόγω της έκτακτης και απειλητικής για την ανθρώπινη ζωή πανδημίας του κορονοϊού, προερχόμενο από τρίτες χώρες, δεσμεύεται από τις γερμανικές αρχές στις πύλες εισόδου της ΕΕ, πιθανώς για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του γερμανικού λαού σε βάρος και με κίνδυνο ζωής των Ελλήνων πολιτών, τόσο των χιλιάδων φορέων & ασθενών, όσο και των υγιών. Σαφώς οι γερμανικές αρχές είναι σε γνώση, ότι πράττοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, που μόνο αλληλεγγύη δεν θυμίζει, απειλούν ή δύνανται να απειλήσουν τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα, αποδεχόμενες εμφανέστατα την επέλευση των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊου στην Ελλάδα και της ενδεχόμενης αδυναμίας των εθνικών συστημάτων δημοσίας υγείας να ανταπεξέλθουν στην πρωτοφανή για τα σύγχρονα παγκόσμια λοιμωξιολογικά δεδομένα, κατάσταση, και συνεργώντας κατ αυτόν τον τρόπο στην πρόκληση απροσδιορίστου αριθμού θανάτων Ελλήνων πολιτών.

Ειδικότερα, Έλληνες αντιπρόσωποι παραφαρμακευτικών προϊόντων κατήγγειλαν, σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα δημοσιεύματα, ότι υλικό που προορίζεται για την κάλυψη των εσωτερικών αναγκών της Ελλάδας δεσμεύεται από τις γερμανικές αρχές στα γερμανικά αεροδρόμια και τις μεταφορικές εταιρίες. Στα ίδια δημοσιεύματα, επίσης, αναφέρεται, ότι επιχειρήσεις και νοσοκομειακά ιδρύματα επιχείρησαν να προμηθευτούν ιατρικό υλικό, όπως μάσκες, γάντια και αναπνευστήρες, λόγω του ότι η χώρα μας καταγράφει σημαντικές ελλείψεις, όμως αυτό δεν κατέστη εφικτό, λόγω της ακατανόητης και επικίνδυνης, ως άνω συμπεριφοράς των γερμανικών αρχών.

Όπως η ίδια προσφάτως, δηλώσατε

«Η ενίσχυση της προσφοράς ιατρικού εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας είναι ζωτικής σημασίας για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και για να εξακολουθήσουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας να σώζουν ζωές

δίνοντας μάλιστα κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να στηρίξετε την βιομηχανία στην προσπάθεια αυτή.

Η προεκτεθείσα στάση και πρακτική του Γερμανικού κράτους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέχει από την κοινή αντιμετώπιση της πανδημίας του Conid-19, καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υγείας έχει θέσει.

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η Γερμανία διαθέτει την πιο ισχυρή οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και επάρκεια σε προμήθειες, δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για την επιδεικνυόμενη συμπεριφορά της απέναντι σε έτερο κράτος – μέλος της Ένωσης, την Ελλάδα, που αντιμετωπίζει σοβαρότατες ελλείψεις σε προστατευτικό εξοπλισμό.

Αναμφισβήτητα, οι προεκτεθείσες ενέργειες, όχι μόνο απέχουν, αλλά βρίσκονται σε προφανή αντίθεση με την αντίληψη και στόχευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και τις πρόσφατες δημόσιες σχετικές τοποθετήσεις, βάση των οποίων στην περίοδο κρίσης που διανύουμε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες, οι περιφέρειες και οι πόλεις βοηθούν τους γείτονές τους και παρέχουν βοήθεια σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη: δωρεές προστατευτικού εξοπλισμού (π.χ. μάσκες), διασυνοριακή περίθαλψη ασθενών και επαναπατρισμό πολιτών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Πρόκειται για την καλύτερη μορφή ευρωπαϊκής αλληλεγγύης” .

Πασίδηλο τέλος καθίσταται, ότι οι προρρηθείσες πρακτικές και συμπεριφορές ξεφεύγουν των ορίων της Ε.Ε. και, συνεπώς, την εκθέτουν, καθώς έρχονται σε ευθεία αντίθεση και με διεθνείς κανόνες δικαίου.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε, όπως επιληφθείτε επί του ανακύπτοντος αυτού σοβαρού θέματος, προκειμένου να ενεργήσετε δεόντως και να μας παράσχετε σχετική πληροφόρηση.

Με τιμή

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΕΥΝΟΜΙΑ”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λάκης Κομνηνός