Η “ΕΥΝΟΜΙΑ”,  λαμβάνοντας υπόψιν τις έκτακτες συγκυρίες και ανάγκες των συμπολιτών μας λόγω της απρόσμενης εμφάνισης της πανδημίας και την συνεπαγόμενη αναγκαία μεταβολή των συνθηκών επιβίωσης και συμβίωσης παρεμβαίνει συμβουλευτικά και καταθέτει δημόσια, πρόταση που εκπόνησε το Παρατηρητήριο Οικονομίας με επικεφαλή τον κ. Μιχαλά Ηλία, Γενικό Γραμματέα του ΔΣ και παροτρύνει τους αρμόδιους κυβερνητικούς και κοινωνικούς φορείς να στηρίξουν την εφαρμογή της.

Να διευκρινίσουμε εκ των προτέρων, ότι δεν αναφερόμαστε σε επαγγελματικές ομάδες που ήδη έχει ανακοινωθεί ότι θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Η κυβέρνηση της Ελλάδος, πρέπει να προστατεύσει άμεσα ΚΑΙ την κατηγορία των συμπολιτών – ελεύθερων επαγγελματιών.

Η οικονομική ενίσχυση σε  ελεύθερους επαγγελματίες, με μηδενικά εισοδήματα λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας από την πανδημία του κορονοϊού,  θα πρέπει να ανέρχεται στο ύψος τουλάχιστον του «ελάχιστου εισοδήματος  διαβίωσης» όπως αυτό υπολογίστηκε το έτος 2019 από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΕΛΣΤΑΤ.

Υπάρχουν καταγεγραμμένα 468 επαγγέλματα. Δείτε εδώ

Από αυτά, περίπου το 30%, που ασκούνται από  ελεύθερους επαγγελματίες,  θα μείνει ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, όσο θα διαρκέσει η κρίση του COVID 19.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Με αμείλικτο δεδομένο ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για διερεύνηση ανά περίπτωση, ΑΜΕΣΑ η πολιτεία δύναται να χορηγήσει την έκτακτη οικονομική βοήθεια ανά ΑΦΜ, με μια ΑΠΛΗ ΔΗΛΩΣΗ του δικαιούχου, ότι ανήκει σε ομάδα που πλήττεται από τις διαμορφωθείσες συνθήκες

Για την αποφυγή φαινομένων ψευδούς δηλώσεως, να προβλεφθούν αυστηρές ποινές για όσους εισπράξουν αναιτίως τη συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση.

Το δημοσιονομικό κόστος είναι το ελάχιστο που πρέπει να μας απασχολεί όταν βρισκόμαστε μπροστά σε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ.

Το 2019, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΕΛΣΤΑΤ, κατήρτισαν πίνακα με τις ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ για κάθε είδους προσωπική και  οικογενειακή κατάσταση  πολίτη.
Με απόλυτη υπευθυνότητα και κατανόηση της δύσκολης συγκυρίας, καλούμε την κυβέρνηση να καταβάλλει ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ το 100% αυτών που το Υπουργείο Οικονομικών καταγράφει ως “ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης”, στους δοκιμαζόμενους ΄Ελληνες πολίτες.

Ποιες είναι οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης σύμφωνα με το υπουργείο.

Για ένα άτομο οι εύλογες μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης ανάλογα με την ομάδα που ανήκει είναι από 537 ευρώ έως 682 ευρώ

Για ένα ζευγάρι από 906 ευρώ έως 1.160 ευρώ.

Για έναν ενήλικα με ένα παιδί από 758 ευρώ έως 962 ευρώ.

Για ένα ζευγάρι με ένα παιδί από 1.126 ευρώ έως 1.440 ευρώ.

Για ένα ζευγάρι με δυο παιδιά 1.347 ευρώ έως 1.720 ευρώ.

Για ένα ζευγάρι με δυο παιδιά και επιπλέον εξαρτώμενο μέλος από 1.555 ευρώ έως 2.016 ευρώ.

Για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά από 1.568 ευρώ έως 2000 ευρώ.

Για ζευγάρι με τρία παιδιά και ένα εξαρτώμενο μέλος από 1.776 ευρώ έως 2.296 ευρώ.

Για ζευγάρι με 4 παιδιά 1788 ευρώ έως 2.280 ευρώ.

Ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης έγινε από εμπειρογνώμονες των υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομικών και στηρίχθηκε στα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Πηγή

Επιπροσθέτως, είναι αυτονόητο, ότι θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για μια σειρά από ενέργειες κοινωνικής στήριξης, όπως η απαλλαγή πληρωμής των ΔΕΚΟ για όσο χρονικό διάστημα οι πολίτες δεν μπορούν να παράγουν ίδιους οικονομικούς πόρους, με αιτία την πρωτοφανή αυτή κατάσταση.

Μη έχοντας δυστυχώς, επαρκή πρόσβαση σε όλο το φάσμα των πληροφοριών, η ανάλυση του δημοσιονομικού κόστους για μια τέτοια ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί με ακρίβεια από την επιστημονική ομάδα της “Ευνομίας ”.

Ωστόσο, όπως θυσιάστηκε η θρησκευτική λατρεία με την αποφυγή εκδήλωσης δημοσίων πράξεων θρησκειτικής πίστης προς σεβασμό του εκάστοτε συνανθρώπου μας, θα μπορούσαν να θυσιαστούν και τα υψηλά οικονομικά δικαιώματα των ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΏΝ  ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  προς όφελος των οικονομικών δικαιωμάτων του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και της σύμμετρης ικανοποίησης των συνανθρώπων μας στον ιδιωτικό τομέα που πλήττεται ακαριαίως απο καταναγκαστικά μέτρα.

Η οικονομική ενίσχυση σαφώς και είναι “ανεκτή” δημοσιονομικά. Αλλά πάνω από όλα είναι ΑΝΑΓΚΑΙΑ για χιλιάδες νοικοκυριά που βρίσκονται σε απόγνωση.