ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η οικονομία και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας, θα είναι στο “μικροσκόπιο” του παρατηρητηρίου.
Οι προτάσεις που θα διατυπωθούν, φιλοδοξούν να ακουστούν όχι ως “ευχολόγια”, αλλά ως πραγματική διέξοδος στο μείζον αυτό Εθνικό πρόβλημα.
Η ομάδα εργασίας, θα μελετήσει, θα αναλύσει και τεκμηριώσει τα παρακάτω ΤΡΙΑ βασικά σημεία.

  1. Εναλλακτικές μεθόδους νομισματικής πολιτικής
  2. Πανευρωπαικό παρατηρητήριο τιμών διαρκών καταναλωτικών αγαθών, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής
  3. Αναπτυξιακές δράσεις που θα δώσουν την δυνατότητα σε μικροεπενδυτές, να συμμετέχουν σε εγχειρήματα με εκ των προτέρων εξασφαλισμένη κερδοφορία.

Οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο παρατηρητήριο, θα πρέπει να έχουν επαρκείς γνώσεις του αντικειμένου και να τηρούν την αρχή της εμπιστευτικότητας μέχρι την επίσημη ανακοίνωση των συμπερασμάτων και τον καταρτισμό του πλάνου “δράσης”, όπως αυτό θα προκύψει από το αποτέλεσμα εργασίας της επιστημονικής ομάδας.

Εγγραφή μέλους