ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Ένας απ’ τους βασικούς σκοπούς και στόχους της Ευνομίας είναι η ανάδειξη και διεκδίκηση σε Ελληνικά και διεθνή φόρουμ, καθώς και σε κυβερνήσεις και δικαστήρια, των Γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα από την περίοδο του ΙΙ Παγκοσμίου Πολέμου, λαμβάνοντας υπόψιν νέα και επικαιροποιημένα στοιχεία καθώς και αυτά που διαθέτουμε από επίσημες ιστορικές πηγές. Αναφερόμαστε στις πραγματικές οφειλές και όχι σ’ αυτές που προσπαθούν οι διάφοροι «ειδήμονες» να εμφανίσουν ώστε να μην δυσαρεστήσουν την Γερμανία.

Οι ελληνικές απαιτήσεις

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν την βάση για την τεκμηρίωση και θεματική διεκδίκηση των Ελληνικών απαιτήσεων:

  1. Επανορθώσεις για τις καταστροφές που υπέστη το ελληνικό κράτος κατά την διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής. Το μέγεθος (σύμφωνα με στοιχεία του ΓΛΚ και του πορίσματος της διακομματικής επιτροπής της Βουλής) ανέρχεται στα 171,4 δισεκ. ευρώ.
  2. Αποζημιώσεις που διεκδικούν οι απόγονοι των θυμάτων από μαζικές σφαγές αμάχων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ναζιστικής τακτικής για αντίποινα. Το μέγεθος (σύμφωνα με στοιχεία του ΓΛΚ και του πορίσματος της διακομματικής επιτροπής της Βουλής) ανέρχεται στα 22,1 δισεκ. ευρώ.
  3. Την έντοκη αποπληρωμή του αναγκαστικού κατοχικού δανείου. Το μέγεθος (σύμφωνα με στοιχεία του ΓΛΚ και του πορίσματος της διακομματικής επιτροπής της Βουλής) ανέρχεται στα 10,3 δισεκ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με μια άλλη εκτίμηση (Τζανής Γκούσκος, οικονομολόγος και μέλος της Ευνομίας) στα 425 δισεκ. ευρώ.
  4. Επανορθώσεις από τον Ι Παγκόσμιο Πόλεμο. Το μέγεθος (σύμφωνα με στοιχεία του ΓΛΚ και του πορίσματος της διακομματικής επιτροπής της Βουλής) ανέρχεται στα 9,2 δισεκ. ευρώ.
  5. Την επιστροφή των κλαπέντων πολιτιστικών θησαυρών. Πρόκειται για χιλιάδες καταγεγραμμένα αρχαιολογικά αντικείμενα (άνω των 9.000), η αξία των οποίων ξεπερνά το 1 τρισεκ. ευρώ.

Για όλα τα παραπάνω, η Ευνομία θα δημιουργήσει την ανάλογη επιστημονική ομάδα (είναι σχεδόν έτοιμη), η οποία θα σταθεί αρωγός και αιχμή του δόρατος στις δίκαιες και αναμφισβήτητες ελληνικές απαιτήσεις.

Εγγραφή μέλους